Nieuwe Maatschappij voor Diergeneeskunde

De Nieuwe Maatschappij voor Diergeneeskunde (NMvD)

De NMvD is een organisatie voor dierenartsen met als patiënten uitsluitend gezelschapsdieren, niet bestemd voor menselijke consumptie.

Sinds 2015 mogen ook dierenartsen die niet alleen gezelschapsdieren behandelen zich opgeven als sponsor. Dit is vooral gedaan om hen ook vergaderrecht te geven.  In 2014 is gebleken dat vele onderwerpen die de NMvD behandelt overlappen met de belangen van alle practici in Nederland.

De NMvD streeft naar een hogere kwaliteit van diergeneeskunde voor gezelschapsdieren in Nederland door intercollegiale bezoeken, bijscholingen en wetenschappelijk onderzoek.

Intercollegiale bezoeken
Net als bij humane ziekenhuizen moeten we elkaar door het land heen intercollegiaal gaan bezoeken om een kijkje in de keuken van de ander te nemen. Om te leren, om te lachen en om beter te worden. Niet om te controleren.

Bijscholing
Bijscholing,  gestuurd door de informatie van de intercollegiale bezoeken. Daardoor kunnen we gericht bijscholen, afhankelijk van de hiaten die we hebben ontdekt. Met gericht wordt bedoeld: snel kwaliteit verbeterend voor de consument en patiënt. Daarnaast kunnen er vakgerichte bijscholingen blijven, meestal gegeven door specialisten. Veel bijscholing kan individueel over het internet.

Wetenschappelijk onderzoek
Er wordt op dit moment te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan in eerstelijns praktijken. Er liggen een hoop ongebruikte data klaar in de patiëntenkaarten van onze administratieprogramma’s. Door deze te gebruiken en centraliseren ontstaat er een kenniscentrum met discussies. Eventueel leidt dit dan tot richtlijnen of protocollen. De NMvD werkt samen met het Cochrane Instituut in Amsterdam om wetenschap te maken van casestudies in de eerstelijns diergeneeskunde.


Contact

Stuur een email naar info@nmvdiergeneeskunde.nl  en bezoek onze BLOG

Veel gestelde vragen

FAQ       NIEUWS uit de POLITIEK

Samenwerkende Organisaties NMvD en sponsoring

Samenwerkende Organisaties met de Nieuwe Maatschappij voor Diergeneeskunde

 Bestuur NMvD

Voorzitter: Maarten Pilgram, dierenarts

Penningmeester: Erica Atteveld, paraveterinair

Secretaris: Jos van der Drift, manager ICT